Opleiding en werkervaring:


* PABO: " de la Salle", 1999, specialisatie jonge kind

* Certificaten behaald behorende bij de opleiding Leraar Speciaal Onderwijs, traject Remedial Teaching, 2004
                           
*  Ik ben bevoegd Kanjertrainer op de school waar ik werk

* Gecertificeerd beelddenkcoach, volgens de methode "Ik leer anders,"  2016

* Trainer Begrijpend Lezen "Alle teksten de baas!"  2018

* Werkzaam op basisschool  "de Klarinet," in Lisse, sinds 1 augustus 1999. Onderbouw, middenbouw, bovenbouw en R.T. 
  schooljaar 2017-2018 werkzaam in groep 7.

 Tijdens deze periode heb ik diverse cursussen en workshops gevolgd die met mijn beroep als leerkracht en het werken met kinderen te maken  hebben

* gecertificeerd trainer "Ik leer leren"