www.blijfwijs.nl
 
Rekenen: werken aan de bouwstenen, klokkijken, breuken, verhaaltjes sommen....delen,  keersommen en nog meer....De rekenmuur:
Een stevige muur, vraagt om goed neergelegde stenen die stevig vast gemetseld zijn. Het leren rekenen is te vergelijken met het bouwen van een muur. De onderste laag, zoals op de afbeelding te zien, bestaat uit het geautomatiseerd hebben van de sommen onder de 10 en tot en met 20. 

Automatiseren wil zeggen: je kunt het antwoord direct geven, er hoeft niet ''gerekend" te worden. 

Wordt automatiseren goed beheerst, dan kan er aan de volgende laag gewerkt worden.

Op school gaat de lesstof door, ook wanneer je kind meer moeite heeft het automatiseren onder de knie te krijgen. Er wordt op dat moment eigenlijk gebouwd, op een nog niet zo stevige onderlaag. In de klas, wordt waarschijnlijk extra geoefend met automatiseren en je krijgt het advies mee thuis ook goed te oefenen. Misschien krijgt je kind huiswerk mee.

Ik heb gekozen om in  mijn Praktijk met de methode Rekensprint te gaan werken. Deze methode kent een duidelijke opbouw van oefeningen per week. Bij de inzet van rekensprint is het nodig dat er thuis ook verder geoefend wordt.

Naast de methode Rekensprint, maak ik gebruik van andere materialen en spellen om het leren leuk en afwisselend te houden.

Ik overleg of ik begin met een diagnostische instaptoets, of rekendelen oefen, waarbij op school is gebleken dat deze lastig zijn. Indien nodig doen we gewoon (een) stap (pen) terug, om bij de basis opnieuw te beginnen.

Veel kinderen weten zelf heel goed wat zij lastig vinden en kunnen dit goed aangeven. Ik coach ze graag en leg uit waar nodig!