Andere vakken:

Soms lukt het in de klas nog niet, gaat het te snel of blijkt dat de lesstof die eerder aan bod is gekomen, nog niet wordt beheerst. 
Indien nodig doen we een paar stappen terug, zodat de onderdelen vanaf begin af aan opnieuw worden aangeleerd, dan wel opgebouwd.

Ik vind het belangrijk dat kinderen ervaren wat hun sterke kanten zijn, naast hetgeen ze nog lastig vinden. Dit vergroot het zelfvertrouwen en dat is de allerbelangrijkste basis voor leren!

* mindmappen (samenvatten), geschikt voor zaakvakken
* hulp en oefenen bij spellingproblemen
* hulp bij leren lezen, automatiseren van letters
* tafels/ delen
* klokkijken
* breuken
* begrijpend lezen: Alle teksten de baas! ( Ik ben gecertificeerd trainer. Voor meer informatie: www.begrijpendlezen.cc)